Quy hoạch treo là gì? Có được xây nhà trên đất quy hoạch treo?

 Nhiều dự án treo không được thực hiện gây lãng phí giá trị quyền sử