#1 SÀI GÒN TOWN

Dự án: SÀI GÒN TOWN

Quy Mô: 1,1 ha

Phát Triển Dự Án: THẮNG LỢI GROUP

#1 KHU DÂN CƯ QUỐC LINH THE DIAMOND CITY

Dự án: THE DIAMOND CITY

Qui Mô: 12 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

#1 THE SOL CITY

Dự án: THE SOL CITY

Qui Mô: 36 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

#1 KHU DÂN CƯ THẮNG LỢI J DRAGON

Dự án: THẮNG LỢI J DRAGON

Qui Mô: 56.194 m2

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

#1 YOUNG TOWN TÂY BẮC SÀI GÒN

Dự án: YOUNG TOWN

Qui Mô: 20 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

#1 DỰ ÁN GALAXY HẢI SƠN ĐỨC HÒA

Dự án: GALAXY HẢI SƠN

Qui Mô: 6 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

20 Comments

#1 DỰ ÁN THẮNG LỢI RIVERSIDE MARKET

Dự án: THẮNG LỢI RIVERSIDE MARKET

Qui Mô: 4,6 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG

#1 KHU ĐÔ THỊ THẮNG LỢI CENTRAL HILL

Dự án: THẮNG LỢI CENTRAL HILL

Qui Mô: 7 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG

#1 LONG CHÂU PHỐ CHỢ

Dự án: LONG CHÂU PHỐ CHỢ

Qui Mô: 1,2 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

#1 AN NHIÊN GARDEN

Dự án: AN NHIÊN GARDEN

Qui Mô: 7,8 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI